Produkty a služby

V rámci Vašich stávajících i nově budovaných ICT řešení dodáme komplexní bezpečnostní řešení, vč. instalace bezpečnostních prvků a zařízení do strukturované kabeláže, zprovoznění bezpečnostních modulů v návaznosti na vybrané aktivní prvky sítí (LAN,WAN) a použité komunikační služby, jako Voice over IP (VoIP), videoslužeb, zabezpečovací systémy i standardní služby počítačových sítí. Spolu s použití technologií WiMAX lze dosáhnout efektivní a nízkonákladové řešení pro zákazníky s odpovídajícím bezpečnostním řešením.

Významnou oblastí z našeho portfolia je nabídka bezpečnostní techniky nejen v rámci komplexních dodávek slaboproudých instalací. Dle Vašeho požadavku jsme připraveni Vám nabídnout realizační projekt s úplnou bezpečnostní dokumentací, následnou dodávku a instalaci bezpečnostních řešení. Jsme připravení navrhnout úpravy komunikační sítě s případnou návazností na stávající pobočkové telefonní ústředny, včetně návrhu typů vhodných telefonních přístrojů.

V oblasti integrace systémů je filozofií naší společnosti nabízet zákazníkovi komplexní bezpečný systém, pomocí kterého má garanci zamezení zneužití přenášené informace. Hlavní hybnou silou v úsilí o zajištění bezpečnosti komunikačního prostředí integrovaných systémů je zajistit maximální komfort obsluhy a dostatečný kryptovací výkon. V uživatelském vyjádření je těchto cílů dosaženo jednoduchým přístupem ke všem důležitým informacím bez ohledu na to, ve které části systému vznikají. Velmi důležitá je úroveň automatizace úkonů mezi bezpečnostními zařízeními a prvky tak, aby se uživatel mohl zaměřit na optimální zvládnutí všech vznikajících provozních situací bez nutnosti provádět úkony přímo nesouvisející s řízením jednotlivých technologií či procesů. V principu naše bezpečnostní řešení nijak neovlivňuje proces vzájemného sloučení řízení jednotlivých technologických zařízení, komponentů a systémů, která jsou jinak schopná fungovat samostatně.

Použitá řešení lze krátce shrnout takto:

Firemní přístup k zákaznickému řešení

Každý projekt je svým způsobem jedinečný. Náš systémový přístup zajistí zákazníkům maximální efektivitu při přípravě i realizaci bezpečnostního řešení a umožní zákazníkovi celý proces sledovat a kdykoliv do něj vstupovat.

Vstupní analýza

Po seznámení se s projektem provedeme podrobnou analýzu všech požadavků klienta vyhledáním referencí tzv. „Best Practises“ posouzení efektivity.

Zpracování a předložení realizační strategie

Tento krok představuje zpracování návrhu bezpečnostního řešení, dále vytvoření realizačního týmu a zpracování všech úkolů včetně bezpečnostní dokumentace a harmonogramu prací.

Řešení a implementace

Zákazníka po celou dobu projektu průběžně informujeme o průběhu realizace, včetně schvalování dílčích přírůstkových částí díla, spolu s testováním a oficiálním spuštěním do provozu.

Vyhodnocení

Všem našim zákazníkům je po ukončení projektu odevzdána závěrečná zpráva o projektu včetně odpovídající realizační dokumentace s návrhem doporučení pro další rozvoj systému.

Správa a rozvoj

Po ukončení projektu se může zákazník rozhodnout i nadále využít nabízenou podporu z naší strany na navazující technickou i obsahovou správu a to včetně návrhů dalších úprav či rozšíření podpory svých uživatelů.