O firmě

Společnost ICT Global, s.r.o. patří mezi relativně mladé společnosti svým vznikem, avšak její odborné zázemí využívá know-how pracovníků, kteří se dlouhodobě militární a bezpečnostní problematikou zabývali a zabývají. Naše společnost se nesnaží profilovat pouze jakou úzce specializovaná, ale spíše hledá, nalézá a využívá styčné plochy a zajišťuje průnik mezi specializovanými dodavateli tak, aby výsledek představoval jednolitý a funkční systém všude tam, kde je třeba provádět systémovou integraci s využitím mezioborového know-how. Pracovníci společnosti disponují platnými prověrkami Národního bezpečnostního úřadu stupně Tajné a Důvěrné.

Mezi základní odborné činnosti společnosti patří především: